Header menu

Servicekatalog for Borgerservice Sundby

Hvilke opgaver løses i Borgerservice Sundby og hvor henviser vi i øvrigt til?

Her er vores servicekatalog

Borgerservice Sundby flyttede i februar 2016 ind i Kvarterhuset, og vi har været glade for at så mange borgere har fundet vej til os. Flytningen af Borgerservice er ikke blot en ændring i adresse, men betyder også en mindre ændring i de opgaver, vi løser i Borgerservice i Kvarterhuset

Herunder er et overblik over, hvilke opgaver vi løser i Kvarterhuset. Derefter er et overblik over enheder i kommunen, der løser sociale og mere myndighedskrævende opgaver, som vi ikke varetager. Vi møder mange borgere, der efterspørger et sådant overblik.

I bunden af denne side, kan du downloade dokumentet til print.

Opgaver der varetages af borgerservice i Kvarterhuset

• Pas
• Kørekort (Ikke: Generhvervelse af kørekort, samt ombytninger af udenlandsk kørekort)
• ID-Kort
• Ansøgninger om nedsat licens
• Trangslegater
• Fritagelse for Digital Post
• Medbetjening på eks. Skat, NemID, Pension, Boligstøtte, Familieydelse, Sygedagpenge

Der ydes hjælp til obligatoriske selvbetjeningsopgaver, hvis borgeren ikke har NemID

• NemID
• Folkeregisteropgaver: Bopælsattest, flytning, adresseforespørgsel, navne‐ og
adressebeskyttelse, befordringsgodtgørelse og gruppe 2‐regninger
• Sygesikringskort
• Ansøgning om Helbredstillæg

Video online service

• For gangbesværede borgere tilbydes skærmopkald til relevante enheder på udvalgte serviceydelser, herunder pension, boligstøtte, sygedagpenge

Du kan altid få den rette henvisning ved at ringe til 3366 3366

 

Opgaver der løses af andre enheder i Københavns Kommune

 

1: Borgercenter Handicap (for borgere under 65 år), Thoravej 29:

• Alle handicapydelser for både psykisk og fysisk handicap eksempelvis hjælpemidler

2: Udlændingestyrelsens Borgerservice, Ryesgade 53:
• Opholdstilladelse, familiesammenføring, visum, nyt opholdskort

3: Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7:
• Indrejse for danske statsborgere
• Husejerattest
• Påtegning af feriekort
• Kørekort: Generhvervelse af kørekort, ombytninger af udenlandsk kørekort, booking af køreprøve
• Dybdegående råd og vejledning vedrørende Pension, Boligstøtte samt øvrige sociale ydelser

4: Arbejdsmarkedscenter KBH, Nyropsgade 41:
• Ansøgning om kontanthælp for borgere over 30 år

5: International House, Gyldenløvesgade 11:
• Indrejse for udenlandske statsborgere

6: Borgercenter Voksne, Matthæusgade 1:
• Enkeltydelser, helbredstillæg, personlige tillæg (borgere under 65 år)
• Vejledning til husvilde borgere

7: Ungecentret, Skelbækgade 4:
• Ansøgning om kontanthælp for borgere mellem 18-30 år

Opgaver der varetages af kontorer ved telefonisk kontakt:

Udbetaling Danmark:
• Spørgsmål til en igangværende sag vedr.:
-    Boligstøtte, ring: 70 12 80 63
-    Pension, ring: 70 12 80 61
-    Familieydelser, ring: 70- 12 80 62
-    Barsel, ring: 70 12 80 64

Ydelsesservice:
• Spørgsmål til en igangværende sag vedr.:
-    Kontanthjælp, ring: 82 56 40 00
-    Sygedagpenge, ring: 82 56 43 00

Hjælpemiddelcentret (borgere over 65 år):
• Spørgsmål til en igangværende sag vedr. kropsbårne hjælpemidler:
-    Ring: 70 80 82 14

Visitationen (borgere over 65 år):
• Spørgsmål til hjemmehjælp, vaskeordning, pleje- eller ældrebolig, tekniske hjælpemidler:
-    Ring: 33 66 33 66, og bed om dit ’Lokalområdekontor’

Tillæg 65+ (borgere over 65 år)
• Spørgsmål til en igangværende ansøgning vedr. personligt tillæg og- eller helbredstillæg:
-    Ring:33 66 33 66, og bed om ’Tillæg 65+’

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.