Header menu

Kvarterhusets bestyrelse

Vær med til at sætte kulturen på den lokale dagsorden

Medlemmer og kompetencer

Kvarterhuset har en aktiv bestyrelse bestående af brugerrepræsentanter for vores institutioner:

Eva Damgaard, formand, e-mail damgaard23@msn.com
Ann Vibeke Wissing, e-mail ann_vibeke@kretahusnet.dk
Frank Lambert, e-mail franklambert@ofir.dk

Bestyrelsen har bl.a. indsigt i og beslutningskompetence i forhold til vores økonomi og kulturelle profil og har stor indflydelse på udviklingen af vores institutioner. 
Ledergruppen i Amagerbro Kultur deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.