Header menu

Kunstudstilling i november: Bevægelse - virre, pulsere, røre

Udstilling med elever fra Kofoeds Skoles Kunsthold

Udstillingen Bevægelse

Kunstholdet ”Eksperimenterende billedarbejde” har i en periode arbejdet med bevægelse som tema. Vi har set på bevægelse som et visuelt, sanseligt og kropsligt fænomen. Bevægelse er noget vi både kan se mimet i billeder men vi kan også mærke vores kroppes egen bevægelse. Kameraet forsøger at indfange bevægelse i korte glimt, som en stivnet tid, stregen imitere bevægelse i maleriet og tegningen, farver og elementers kompositioner er med til at underbygge fornemmelser af bevægelse i billedkunsten. Men der er også den bevægelse som sker inde i os når vi er i relation til andre mennesker og til kunstværker. Alle elever har taget stilling til deres egen måde at arbejde med bevægelse og gennem små øvelser taget det de kan bruge i deres egne udtryk. Det er blevet til denne udstilling om bevægelse. 

Praktisk

Udstillingen er oppe d. 8/11. Der er fernisering d. 9/11 kl. 16 i mellemrummet på første sal i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 Kbh. S

At være elev på Kofoeds Skole

-  Giver luft til at indgå i en relation og i et ligeværdigt møde i hverdagen. Du har mulighed for at skabe og være i en relation du kan rejse videre med. Vi mennesker er i relation hele tiden, også når vi er alene, her udspringer vores tanker fra tidligere relationer.  Det er vigtigt at relationen ikke er mellem et tingsliggjort menneske, (klient, kunde, mm) men at relationen er mellem individer som er villige til at indgå i forandringen i deres relation. Derfor er kunstholdene på Kofoeds Skole et sted hvor samtaler om kunst giver eleverne mulighed for at blive set og hørt i et nærværende rum. Du skal ikke opfylde krav om udvikling og helbredelse. Vi møder hinanden i skabende processer, i samtaler om kunstens balance og ubalance, harmonier og disharmonier, vi forfiner og poetiserer eller inderliggør vores udtryk. Vi arbejder langt fra et moderne samfund styret af materialisme og teknologi, der er plads til at fordybe sig uden at være til stede i sin stress, sin diagnose eller sygdom.