Header menu

Frivillig hjælper i Kvarterhusets IT-café

  • ""
  • In august 2016 the helpeers went on an excursion til the island of Hveen in Øresund
Læs om at være hjælper i Kvarterhusets IT-café

This text in English

Introduktion til frivillige i Kvarterhusets IT-café

Velkommen som hjælper i Kvarterhusets IT-café. I det følgende kan du læse om forholdene i caféen, og lidt tips om din egen rolle.

Hvad er Kvarterhuset?

Kvarterhuset Amagerbro ejes af Københavns Kommune. Det huser Sundby bibliotek og Borgerservice, og er også kulturhus, med koncerter, børneteater, foredrag, kunstudstillinger og så videre. Huset er også hjem for en lang række lejere, som rangerer fra NGO'er til små private virksomheder.

Hvad er formålet?

Caféens overordnede formål er læring - at yde hjælp til selvhjælp, med sigte på at gøre brugerne i stand til bedre selv at kunne håndtere udfordringer med IT på egen hånd.

Hvordan foregår det?

Vi er cirka 15 frivilllige tilknyttet IT-caféen. På de enkelte dage er du sammen med 3-4 andre frivillige om at hjælpe.

Hvor tit skal du komme?

Som frivillig kommer du 2 timer om ugen, enten tirsdag, onsdag eller torsdag. Vi beder om at du orienterer os når du ikke kommer. Det gør det muligt evt. at finde afløsere.

Møder for de frivillige

2-3 gange om året holdes møder med erfaringsudveksling for hjælperne, for dem som kan og vil. Tidspunktet udmeldes på mail.

Goder

Som frivillig får du ikke løn, men vi tilbyder dig at deltage i vores kulturbegivenheder uden at betale entré. Hvis du ser et kulturarrangement med entrebetaling, som du gerne vil deltage i, sender du en mail til Johnny, som sørger for at du får adgang.

Hvad hjælper vi med?

• Rådgivning og hjælp i forhold til oprettelse og brug af NemID, digital post og selvbetjening på nettet
• Kommunikation (email, skype, messenger osv.)
• Grundlæggende organisering og brug af PC (oprettelse af mapper, overførsel af filer fra kamera/usb osv.)
• Hjælp med oprettelse og brug af sociale medier som Facebook, Google+, Twitter mv.
• Hjælp med jobnet.dk (opdatering af CV mv.)
• Hjælp med brug af telefoner og tablets
• Hjælp med sproglige udfordringer (skrivning af jobansøgninger, fortolkning af breve mm.)
• Assistance med kontakt til offentlige og private instanser.

Grænser for hjælp

Vær forsigtig med hjælp, der omfatter betalinger på nettet. Lad borgeren selv gennemføre evt. betalinger. Hvis du bliver bedt om at hjælpe med andre ting, du ikke bryder dig om, er det helt i orden at du høfligt afviser. Måske kan en anden frivillig hjælpe?

Tavshedspligt

Som hjælper i caféen har du tavshedspligt i forhold til informationer om de borgere du hjælper. Det betyder ikke, at hjælperne internt ikke kan drøfte deres oplevelser, men bare at det indskærpes, at personlige oplysninger ikke må deles med nogen. Det siger sig selv.

Forsikring

På forsikringsområdet er reglerne udstukket af Københavns Kommune. De er, at frivillige ikke er forsikret. Du skal altså som hjælper selv være forsikret.

Computere i caféen

IT-caféen har 5 bærbare pc’er og 4 iPads. PC’erne har Windows 7 og 8 installeret. Mange borgere tager deres egen bærbare pc eller tavlecomputer eller telefon med.

Print

Caféen har også en printer, som frit kan benyttes til mindre printopgaver. Ved større opgaver (mere end 10 sider), kan man henvise til at det koster 1,50 kr. per side, som betales i bibliotekets ekspedition. De borgere som benytter sig af bibliotekets almindelige adgang til computere, betaler altid for print.

Bibliotekets andre IT-tilbud

Biblioteket tilbyder adgang til stationære computere med internet, officeprogrammer mm. og  mulighed for print mod betaling. Der findes en kopimaskine, som også kan scanne dokumenter til mail uden betaling. Der er trådløst netværk i stuen og på første sal.

Trådløst netværk : Publikum (ingen kode)

Kontaktpersoner

Som frivillig er din kontaktperson Johnny fra biblioteket. Johnny sender mails til gruppen af frivillige med information, og du kan kontakte ham ved at maile eller ringe.

Johnny: johnsk@kff.kk.dk / 20 46 00 27

Generel hjælp

Hjælperne kan henvende sig i bibliotekets ekspedition i stuen for at få hjælp med evt. spørgsmål og problemer. Bibliotekets chef hedder Kirsten Egebo og kan kontaktes per mail på kiegeb@kff.kk.dk.