Header menu

Forholdsregler mod smittespredning i Kvarterhuset

I kulturhuset tager vi følgende tiltag for at du kan færdes sikkert således at vi formindsker risiko for smittespredning af Covid-19

Hvad vi gør for at hindre smittespredning

Genåbningen af Kvarterhuset sker gradvis og arbejdet tilrettelægges sådan, at vi kan håndtere brugen og sikre den nødvendige rengøring.  

• Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion
• Der vil være dispensere med håndsprit ved indgangen og centrale steder
• Vi anbefaler, at man holder afstand og udviser hensyn til hinanden og husets medarbejdere
• I serveringsområder skal man bære mundbind eller visir. Det gælder både i caféen i foyerområdet, og andre steder hvor der serveres mad i forbindelse med lokaleleje mm.
 

Afmærkninger, skilte og anvisninger sikrer flow

Vi har indrettet huset sådan, at der er det bedst mulige flow med mindst mulig smittefare. Følg skilte og anvisninger  - Vores personale vil guide brugerne og sikre, at der, i videst muligt omfang, ikke befinder sig flere borgere end det maksimale antal tilladte i vores faciliteter 

Hold afstand

Vi sørger for at opsætte markeringer, som angiver flow og afstand, herunder ”hold afstand” stickers på gulvet. Vi opsætter skiltning med oplysninger om generelle sikkerhedsregler.

Daglig rengøring af kontaktpunkter

Alle kontaktpunkter (steder med hyppig berøring) rengøres dagligt med vand og sæbe eller sprit. Medarbejderne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.

Har du symptomer?

Hvis du udviser symptomer på Covid-19 beder vi dig ikke om at benytte Kvarterhuset.